დაამატე პეტიცია
გამოკითხვა
მოგწონთ თუ არა საქართველოში განხორციელებული დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა?
 • 11.4%
  არ ვიცი
 • 22.4%
  კი
 • 66.3%
  არა
 • არ ვიცი
 • კი
 • არა
თქვენი პასუხი მიღებულია
ბრძოლა თავისუფლებისთვის