add one
gallery images
gallery images

დავიცვათ ფსიქიკური ჯანმრთელობა!

2017 წლის 3 იანვარს ფსიქიატრიული მომსახურება მოულოდნელად დადგა ნეგატიური ცვლილებების წინაშე. ჯანმრთელობის პროგრამის დაფინასების წესის დაუგეგმავმა ცვლილებამ გამოიწვია ფსიქიატრიული სერვისების კოლაფსი და მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვას.მწვავე ფსიქიკური აშლილობების მკურნალობისთვის გამოყოფილი თანხები დაახლოებით 40% შემცირდა, რის გამოც თბილისში ზოგადი პროფილის საავადმყოფოებში მოქმედი სამი ფსიქიატრიული განყოფილება იძულებული გახდა შეეწყვიტა პაციენტების მიღება და გაეუქმებინა 90 მწვავე საწოლი.თბილისში მომსახურებას განაგრძობს მხოლოდ ორი ფსიქიატრიული კლინიკა, რომელიც არის გადავსებული და, შესაბამისად, სასწრაფო დახმარების ბრიგადასაც კი უარს ეუბნება პაციენტების მიღებაზე. შედეგად ფსიქიატრიული დახმარების საჭიროების მქონე ადამიანები რჩებიან მომსახურების გარეშე.2017 წლის საბიუჯეტო დადგენილებით სახელმწიფო ძირეულად ეწინააღმდეგება 2015 წელს მის მიერვე მიღებულ ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სამოქმედო გეგმას და უარს ამბობს თანამედროვე, ჰუმანურ და ხარისხიან  ფსიქიატრიულ მომსახურებაზე.დარგის სპეციალისტთა აზრით დაუშვებელია რეფორმის შედეგად შექმნილი ფსიქიატრიული სერვისის გაუქმება დაფინანსების მოდელის  გაუაზრებელი ცვლილების გამო.მოვითხოვთ  ხალისუფლების და დარგის პროფესიონალების თანამშრომლობით მოხდეს ბიუჯეტის ცვლილება და დადგენილების გადახედვა პაცინტთა ინტერესების, უფლებების, ხარისხიანი ფსიქიატრიული მომსახურების და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ღირსეულად დაცვის სასარგებლოდ.მოგმართავთ თხოვნით, მხარი დაგვიჭიროთ თქვენი ხელმოწერით...
gallery images

აეგრძალოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლებს ავტომანქანაში სიგარეტის მოწევა

მოწევის აკრძალვა დახურულ სივრცეებში არის მნიშვნელოვანი შემდეგი მიზეზების გამო:1) სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში სიკვდილიანობის გამომწვევი პირველ მიზეზს წარმოადგენს სასუნთქი სისტემების სიმსივნე. 2) ეს იქნება პირველი ნაბიჯი შეიცვალოს მწეველი ადამიანის ცხოვრება ჯანსაღი ცხოვრებისკენ.3) მოწევის აკრძალვა დახურულ სივრცეებში საშუალებას მისცემს მწეველებს დაზოგონ მეტი თანხა თამბაქოზე , რაც შეიძლება მოხმარდეს ბევრი ჯანსაღი პროდუქტის შეძენას რომელიც იწარმოება საქართველოში.   
gallery images
gallery images

გამკაცრდეს თამბაქოს შესახებ კანონის აღსრულების კონტროლი

საქართველოში თამბაქოს მოხმარება ერთ ერთი ყველაზე მაღალია ევროპის რეგიონში.ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო)  თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო-კონვენციის რატიფიცირებით საქართველომ 2006 წლიდან აიღო ვალდებულება ქვეყანაში თამბაქოს კონტროლის სრულფასოვანი ღონისძიებების გატარებაზე. თუმცა, დღემდე ამ ვალდებულებებიდან მხოლოდ მცირე ნაწილი იქნა დანერგილი.თამბაქოს კონტროლის ღონისძიებათა გაძლიერების მიზნით, 2013 წელს საქართველოს მთავრობის #58 დადგენილებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული  ცენტრის მიერ შემუშავდა თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგია, 5 წლიანი ეროვნული სამოქმედო გეგმა და სახელმწიფო პროგრამა, რომლებიც ემყარება შემდეგ სახელმძღვანელო პრინციპებს: სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, პრიორიტეტად აღიაროს მოქალაქეთა ჯანმრთელობა და ადამიანის სიცოცხლის დაცვა; არამწეველობის ნორმად აღიარება და თითოეული მოქალაქის უფლების ცნობა თამბაქოს კვამლისგან თავისუფალ ჰაერზე და თამბაქოს მეორადი კვამლის მავნე ზემოქმედებისგან დაცულობაზე; თამბაქოს მოხმარების გავრცელების მყარი ყოველწლიური შემცირების  ხელშეწყობა საზოგადოების ყველა სექტორში. პეტიციის მიზანია ხელი შევუწყოთ საქართველოში თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის გაძლიერებას და  აღსრულებას. მივმართავთ საქართველოს პარლამენტს და მთავრობას:ჩვენ, წინამდებარე პეტიციის ხელისმომწერნი, ვაცნობიერებთ რა- თამბაქოს კვამლის ფატალურ ზეგავლენას ადამიანის ორგანიზმზე;- თამბაქოს ნაწარმის მარკეტინგის მძლავრ ზეგავლენას ბავშვებსა და ახალგაზრდებზე;- საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებას ვიცხოვროთ ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოში;- თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციით აღებულ ვალდებულებებს და რეკომენდებულ საუკეთესო პრაქტიკას,მოვითხოვთ:•          აიკრძალოს თამბაქოს მოხმარება საზოგადოებრივ შენობებსა და ტრანსპორტში!•          აიკრძალოს თამბაქოს ყველა სახის რეკლამა, სპონსორობა და პოპულარიზაცია!•          დატანილ იქნეს პიქტოგრამები თამბაქოს კოლოფებზე!•          გამკაცრდეს კანონის აღსრულების კონტროლი!<!--EndFragment-->
gallery images

მოვითხოვთ თამბაქოსგან თავისუფალ სივრცეს!

ვინაიდან, ჩვენს ქვეყანაში სიგარეტის მოწევა შეიძლება ყველგან, მწეველები სარგებლობენ ბევრად მეტი პრივილეგიით ვიდრე არამწეველები!შეგახსენებთ, რომ პასიური მოწევა, ანუ თამბაქოს მეორადი კვამლის ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა, ზუსტად ისეთივე საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას, როგორსაც მოწევა! შესაბამისად, მოვითხოვთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, კაფეებში, ბარებში, რესტორნებსა თუ კლუბებში გაკეთდეს არამწეველთა ზონები!გთხოვთ მსურველებმა მოაწეროთ ხელი აღნიშნულ პეტიციას.ნუ იქნება მწეველი საზოგადოება პრივილეგირებული! დავიცვათ ერთმანეთის უფლებები!
gallery images

გაიცეს უფასო ხაში პახმელიის დროს

გთხოვთ მიიღოთ კანონი სასმელზე. გახსნათ 1 უფასო სასადილო სადაც მხოლოდ პახმელიაზე მივა ხალხი და გაიცეს 1 თეფში ხაში და 300 გრამი ჭაჭის არაყი. დანარჩენი საპახმელიო საჭმელები როგორიცაა მჟავე კიტრი და ასე შემდეგ გაიცეს შეღავათიან ფასებში.
gallery images

ჯარში წასვლა იყოს ნებაყოფილობითი.

როგორც ნელ-ნელა სხვა ქვეყნებში აღარ არის გაწვევები ესე, სასურველია საქართველოშიც იყოს ნებაყოფილობითი. ბევრ ადამიანს არ უნდა ჯარში წასვლა და ამის ნებაყოფილობით გახდით ბევრ ადამიანს მოეხსნება "ტვირთი". გადამწყვეტის მიმღებს ვთხოვ გაითვალისწინოს საკუთარი სამშობლოს მოქალაქეების მოთხოვნა.