# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
2 თამარ აბაშიძე საქართველო თბილისი 2021-03-20
1 გიორგი მკურნალიძე საქართველო თბილისი 2021-02-25