# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
1 ელრონდ პერედჰელ საქართველო თბილისი 2021-02-26